Hizmetlerimiz
 
» Gümrükleme Hizmetleri
» İthalat İşlemleri
» İhracaat İşlemleri
» Bürokratik Destek
» Lojistik Destek
» Danışmanlık Hizmetleri
1. GTİP'lerini tespit etmek.

2. Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak

3. İhracat rejimi ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usül ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri (sağlık sertifikası kontrol belgesi, ATR-EURO, menşe şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri) yapmak.

4. Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak.

5. Şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek.

6. Eşyaların yurtdışı edilmesinden ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak.

7. Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin "ihracatçı nüshasını" şirkete teslim etmek.

8. Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini gerçekleştirmek.

9. Gerektiğinde ihraç edilen eşyayı yurda geri getirmek. İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak.

10. İhracat işlemleri aynı gün içerisinde bitirilmektedir.

 

 

Anasayfa  ·  Hakkımızda  ·  Hizmetlerimiz  ·  Güneş Online  ·  Bize Ulaşın Tüm hakları saklıdır. © Güneş Gümrük