Hizmetlerimiz
 
» Gümrükleme Hizmetleri
» İthalat İşlemleri
» İhracaat İşlemleri
» Bürokratik Destek
» Lojistik Destek
» Danışmanlık Hizmetleri
1. İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için sipariş aşamasından itibaren, ön mevzuat işlemleri için gerekli araştırmaları yapmak.

2. Nakliyeciden özet beyanı almak.

3. Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşad etmek.

4. GTİP'leri tespit etmek..

5. Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak.

6. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yaptırmak.

7. Tahakkuklarını yaparak teminat veya nakit parasını yatırmak.

8. Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililerine teslim etmek.

9. Banka tahahhüt hesaplarını kapatmak.

10. Teşvik dosyalarını tamamlanmışsa kapatmak ve varsa, teminatları çözmek.

11. Gümrük vergi, resim ve harçlarını ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında yetkili mercilere ödemesini yapmak.

 

 

Anasayfa  ·  Hakkımızda  ·  Hizmetlerimiz  ·  Güneş Online  ·  Bize Ulaşın Tüm hakları saklıdır. © Güneş Gümrük