AÇIK RIZA / MUVAFAKAT FORMU


Kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.

  • GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ nin TARAFIMA SMS (Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  • GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ nin TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
  • GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ nin TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ. tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler (cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürün / hizmetler, ürün / hizmet sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve kişisel verilerimin GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.  tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün / hizmet duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin ve ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, ilgili AYDINLATMA METNİNDE belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE, AÇIK RIZA VERİYORUM / MUVAFFAKAT EDİYORUM. İlgili aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında (Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi ve haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin / muvafakatname kapsamında GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ ye verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde;  0 216 576 74 26 numaralı telefondan kurumumuzu arayabilir, [email protected] e-mail adresine e-posta gönderebilir veya  www.gunesgumruk.com.tr adresinden iletişime geçebilir veya doğrudan merkezimize talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.

İş bu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA METNİ Tarafıma Verilmiştir.

Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı     :

Tarih              :

İmza               :

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ