Etik Değerler


ETİK BEYANI

 • Tüm faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalara ve düzenlemelere uyarız.
 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlığı, tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkeler olarak benimseriz.
 • İş sahiplerinin ticari çıkar ve yasal haklarının korunmasına gösterdiğimiz özeni, kamu yararının gözetilmesine de gösterir, bunu öncelikli sorumluluğumuz kabul eder ve işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
 • Mesleki bilgi ve becerimizi; ülke kaynaklarının etkin kullanımı ve çevre duyarlılığı konularında sahip olduğumuz sorumluluk bilinciyle bir araya getirir, özellikle karar alırken buna azami ölçüde özen gösteririz.  
 • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların kesin doğruluğu için gerekli titizliği gösterir, söz konusu bilgileri anlaşılabilir biçimde ve taahhüt ettiğimiz zamanda sunarız.
 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimiz ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
 • Bilgi güvenliğine büyük değer ve önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri kimseyle paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına da asla izin vermeyiz.
 • İş etiğinin, yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
 • Yönetici ve çalışanlarımızı, ne olursa olsun çıkar çatışmalarından uzak kalacakları bilinç, kural ve uygulamalarla donatır; onların mevcut görevlerinden yararlanarak, kişisel çıkar sağlamalarını önler ve bunu titizlikle denetleriz.
 • Kutlama, ikram, ağırlama vb. etkinlikleri, yasalarımızın ve etik değerlerimizin belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın tarafsızlıklarını, karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine izin vermeyiz.
 • Faaliyet ve işlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşuna, idari oluşuma, sivil toplum örgütüne ve siyasi partiye herhangi bir çıkar beklentimiz olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
 • İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız ve hiçbir şekilde göz yummayız.
 • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
 • Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
 • Toplumsal birliği ve sosyal duyarlılığı pekiştiren çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
 • İş etiği, ilke, anlayış ve uygulamalarımızın, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm etki alanımıza yayılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiririz.
 • Mesleki saygınlığımıza, müşteri ve paydaşlarımız ile aramızdaki güvene zarar verecek davranışlardan daima kaçınırız.

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ