Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü


yss.jpg

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası ile işlemlerinizde ayrıcalık kazanın!

Güneş Gümrük ve Lojistik Hizmetleri olarak, uzman ekibimizle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası alım sürecinde size tüm desteğimizi sunuyoruz. Bu sayede, gümrük işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.

Bir prestij belgesi de olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası, sahiplerine beyanın kontrolünün yanı sıra emniyet ve güvenlik açısından da birçok kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda, cari işlemlerin işleyişinde etkisi olan imtiyazlar sayesinde, sahip olanlara her kalem işlem ve hizmet için ayrıcalık kazandırıyor. Bu suretle maliyetlerin minimize edilmesinde de pay sahibi oluyor.

Yönetmelikte belirlenen şartların sağlanmasıyla düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikalarından;

  • Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden, giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesini ve ithal işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usuller çerçevesinde yapılmasını sağlayan “Yerinde Gümrükleme Sertifikası”,
  • Transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne girdikten sonra Varış Gümrük İdaresi’ne sunulmaksızın, izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, tesislerde teslim almayı ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmayı sağlayan “İzinli Alıcı Sertifikası”,
  • Eşyanın ihraç işlemlerinin, firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın İhracat Gümrük Müdürlüğü’ne getirilmeden, doğrudan Çıkış Gümrük İdaresi’ne sevk edilmesini sağlayan “İhracatta Yerinde Gümrükleme Sertifikası”,
  • Transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne girdikten sonra Varış Gümrük İdaresi’ne sunulmaksızın, izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişiye verilen “İzinli Gönderici Sertifikası”,
  • İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı, ayrıca EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni veren “Onaylanmış İhracatçı Sertifikası” uygulamaları, bahse konu yönetmelik kapsamında sağlanan ayrıcalıklara birer örnek oluşturuyor.

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ